czwartek, 1 czerwca 2017

DZIEŃ SKUPIENIA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

100 lecie Fatimy, (100 MI)
Ø  Fatima i MI – ten sam rok i cel
Naszym pierwszorzędnym celem jest zawsze nawrócenie i uświęcenie dusz, czyli zdobycie ich dla Niepokalanej  - temat i rozważania podczas konferencji wygłoszonej przez Asystenta Regionalnego MI Archidiecezji Krakowskiej  ks. dr Bogusława Nagela 20 maj 2017 w sali włoskiej w Bazylice św. Franciszka w Krakowie.
Ks Bogusław w konferencji scharakteryzował  ówczesną sytuację w Europie i Rosji.Na tle tamtych wydarzeń uzasadnił istotę powstania MI już po zakończonych objawieniach w Fatimie. 
Ten sam cel modlić się o nawrócenie grzeszników= bronić Kościoła -wiary przed masonami.
        Ilekroć odrzucano Chrystusa prowadziło to do totalitaryzmu, ludobójstwa, upadku kultury, utraty wolności, degeneracji moralnej, piekła na ziemi
Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm” (Veritatis Splendor, 101)
·        Orędzie fatimskie jest przesłaniem Ewangelii, więc nigdy nie przestanie być aktualne

„Orędzie z Fatimy nie jest jednorazowe. Apel Maryi musi być podejmowany z pokolenia na pokolenie, zgodnie z nowymi ‘znakami czasu’. Trzeba nieustannie do niego powracać. Trzeba go podejmować wciąż na nowo. Orędzie z Fatimy jest w swej istocie wezwaniem do nawrócenia i pokuty, tak jak Ewangelia” (JPII)(mówił ks Bogusław)
Najważniejszym punktem naszego dnia była Eucharystia ,którą poprzedziła Adoracja Najświetszego Sakramentu  rozważaliśmy tajemnice światła różańca Świętego ;polecając Bogu przez wstawiennictwo Niepokalanej Rycerstwo Niepokalanej i wszystkich grzeszników. Słowo Boże wygłosił gospodarz miejsca o. Marcin Buntow 
Po Eucharystii spotkaliśmy się przy kawie i herbacie w Sali Włoskiej ,uwieczniając nasz pobyt pamiątkowym zdjęciem.

niedziela, 26 marca 2017

XVi Dni Kolbiańskie

XVI Dni Kolbiańskie w Centrum Św. Maksymiliana w Harmężach   RYCERSTWO NIEPOKALANEJ STO LAT MISJI STO LAT HISTORII
w dniach od 24-26 .03.2017 uczestnicy XVI Dni Kolbiańskich  modlili się adorując Najświętszy Sakrament uczestnicząc w Eucharystii i wysłuchali kilku konferencji

niedziela, 28 sierpnia 2016

75 rocznica męczeńskiej smierci Św. Maksymiliana

Obchody 75. rocznicy śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego rozpoczęły się  w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach .. Uroczystości zainaugurowało poranne nabożeństwo upamiętniające przejście o. Kolbego z tego świata do nieba – „Transitus św. Maksymiliana

Podczas nabożeństwa wierni wysłuchali m.in. fragmentu ostatniego kazania, które wygłosił o. Maksymilian Kolbe w obozie Auschwitz. Odczytany został także jedyny list, jaki franciszkański męczennik napisał z obozu do matki.

Przed liturgią do Miejsca Pamięci dotarły dwie pielgrzymki: z franciszkańskiego Centrum w Harmężach i z kościoła pw. św. Maksymiliana Kolbego w Oświęcimiu. Wierni i duchowni z dwóch grup wspólnie przeszli pod Blok 11. Pod Ścianą Straceń kwiaty złożyła prezes rady ministrów Beata Szydło. Także hierarchowie złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze w miejscu, gdzie Niemcy rozstrzelali tysiące więźniów. Wraz z duchownymi hołd pomordowanym ofiarom obozu złożyli też m.in. przedstawiciele Rycerstwa Niepokalanej, Misjonarki Niepokalanej z Harmęż, przedstawiciele władz samorządowych. Kwiaty i znicze pojawiły się też pod tablicą pamiątkową na placu apelowym – miejscu, gdzie 75 lata temu o. Kolbe zgłosił gotowość pójścia na śmierć za innego więźnia.

Delegacja z metropolitą krakowskim i biskupami oraz zakonnymi władzami franciszkanów nawiedziła przed Mszą celę śmierci św. Maksymiliana. Złożono tu kwiaty i modlono się w ciszy. Modliła się tu także szefowa polskiego rządu.

Kulminacyjnym punktem niedzielnych uroczystości 75. rocznicy śmierci o. Maksymiliana Kolbego była Msza św. Obok głównego celebransa –metropolity krakowskiego – modlili się przy ołtarzu polowym ustawionym przy wejściu do Bloku 11 także m.in. biskup diecezji bielsko-żywieckiej Roman Pindel, który powitał wszystkich uczestników, metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, arcybiskup Bambergu, Ludwig Schick,  emerytowany biskup bielsko-żywiecki, Tadeusz Rakoczy, emerytowany biskup rzeszowski, Kazimierz Górny. Eucharystię koncelebrowali też: o. Marian Gołąb OFMConv prowincjał Franciszkanów z Krakowa oraz były przełożony krakowskich franciszkanów konwentualnych o. Jarosław Zachariasz OFMConv, który wygłosił kazanie.

Na polowym ołtarzu położone zostały relikwie: drewniany różaniec św. Maksymiliana z parafii w Oświęcimiu oraz relikwiarz zawierający włosy z brody świętego z parafii w Harmężach. Na ołtarzu znajdowały się także relikwie pierwszych polskich męczenników o. Michała Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego, zamordowanych 25 lat temu przez komunistów w Peru.
W uroczystościach wzięło udział ok. 2 tyś pielgrzymów z różnych części Polski w tym m.in. premier Beata Szydło) oraz zagranicy. Wspólnie modlili się byli więźniowie hitlerowskiego obozu oraz reprezentanci Rycerstwa Niepokalanej, honorowi krwiodawcy i działacze ruchów trzeźwościowych. W nabożeństwie uczestniczyli pracownicy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, a także goście z Niemiec, m.in. związani z organizacją Dzieło św. Maksymiliana Kolbego (Maximilian Kolbe Werk). Byli także krewni o. Maksymiliana ze Zduńskiej Woli.

Były prowincjał franciszkanów krakowskich o. Jarosław Zachariasz OFM Conv przypomniał w kazaniu, że męczeństwo o. Kolbego w miejscu masowej zagłady, otworzyło drogę do poznania prawdy o wartości każdego ludzkiego życia.
Jak podkreślił o. Zachariasz, życie i śmierć oraz całe dzieło o. Maksymiliana tworzą jedną logiczną całość. Zwrócił jednocześnie uwagę, że gdyby nie ostatni akt męczeństwa w Auschwitz, o. Maksymilian byłby w swoim zakonie i Kościele czczony jedynie jako gorliwy kapłan i ewangelizator, twórca idei Rycerstwa Niepokalanej.
„Ale przybywający dziś do Auschwitz turyści i pielgrzymi pierwsze swe kroki kierują nie pod krematorium czy pod szubienicę Hoessa, ale do celi Maksymiliana. Kto wie, może przyjdzie taki czas, że na hasło Auschwitz ludzie znajdą w pamięci tylko imię o. Kolbego”.
Zakonnik podkreślił, że dzięki Maksymilianowi wielu ludzi w miejscu, gdzie dla licznych nie było Boga, zobaczyło narodzenie Chrystusa i doczekało się miłosiernej miłości. „To ona sprawiła, że zwiastunem zbawienia dla człowieka stał się drugi człowiek, który mu ofiarował siebie ze względu na to, co wcześniej ofiarował mu Bóg” .

Na koniec zabrał głos arcybiskup Bambergu Ludwig Schick, który przyznał, że już po raz siódmy uczestniczy, wraz z innymi przybyłymi Niemcami, w celebracji święta ku czci św. Maksymiliana. Dodał, że zawsze przybywa do Auschwitz z ciężkim sercem, gdyż, jak zaznaczył „tutaj, jak nigdzie indziej widać, co my, Niemcy, uczyniliśmy Żydom, Polakom, Romom, a także innym narodom z powodu ich pochodzenia, narodowości, religii”.
sobota, 16 lipca 2016

Rekolekcje


Aktualizacja wiary”, czyli prościej: „Życie wiarą na co dzień” – to temat tegorocznych rekolekcji Rycerstwa Niepokalanej w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach, które miały miejsce w dniach 7 – 10 lipca.

Ojciec Piotr Cuber rozpoczął rekolekcje pytaniem: “Jak wiarą żyć w praktyce?” Odkrył przed nami głębie sakramentów, wyjaśnił ich bogate znaczenie nieuświadomione w codziennym życiu. Wprowadzając w tematykę rekolekcji powiedział: “wiara najpełniej aktualizuje się w sakramentach”.
Chrzest Święty - konsekracja chrzcielna, moment śmierci człowieka dla grzechu, wszczepienie w Kościół, rozbudowa wspólnoty o nowe życie, o nowe talenty zawarte w ochrzczonym człowieku.
Bierzmowanie - dojrzałość chrześcijańska, początek samodzielności w podejmowaniu świadomych decyzji - mówienie Bogu tak lub nie z odpowiedzialnością za siebie samego.
Sakrament pokuty i pojednania oraz Eucharystia jako dar Boga dla naszej ludzkiej słabości. Bóg zostawił w nas głód jednoczenia się z Nim, On zna i akceptuje nasze trudności, towarzyszy w naszych upadkach i wyciąga ręce właśnie poprzez Swoją obecność w  sakramentach - od nas zależy z jakim zaangażowaniem przyjmiemy Jego dar -  dar Miłości wzmacniającej, oczyszczającej, przemieniającej.
Modlitwa - “ (...) rozmowa, z Tym o którym wiemy, że nas miłuje” św. Teresa od Jezusa - nauka o modlitwie poruszyła najmocniej. Bóg ustami o. Piotra zakołatał do mojego sumienia. Jakie miejsce zajmuje w mojej codzienności? Jaką ma rangę? Danie główne czy przekąska? Do kogo się modlę? Kogo szukam na modlitwie? Po co klękam, padam, staję na modlitwie? Nauka  obnażająca bolesną prawdę.
Pismo Święte - przedmiot czy podmiot w moim życiu? Sięgam po Słowo Boże, bo szukam wiedzy i argumentów dla własnych poglądów czy szukam tam pouczenia samego Boga? Czy słowa Biblii są dla mnie żywe i ważne?
Uczynki miłości - czy moja wiara jest ożywiana przez uczynki? Czy może jest martwa, pozbawiona miłości do bliźniego? Czy jestem gotowa na rezygnację z miłości własnej?
Nauki rekolekcyjne zwróciły również uwagę na owocność naszego życia chrześcijańskiego. Jakie świadectwo daję swoim codziennym życiem? Czy moja deklaracja życia z Bogiem jest oparta na wierze? Czy pogłębiam relację z Bogiem?
Adoracja Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i Maryi w ikonie Hodegetria - Wskazującej Drogę, dała okazję do swoistego rachunku sumienia, do stanięcia w prawdzie i odpowiedzenia na pytania, które pojawiały się w sercu w czasie konferencji.

Wspomniany cytat o modlitwie oraz nauki rekolekcyjne wzbudziły postanowienie: przyjrzeć się i z pomocą Bożą poprawić swoją modlitwę, aby aktualizować swoją wiarę oraz aby zbliżać się do Tego, o którym wiem, że mnie kocha.

niedziela, 26 czerwca 2016

Spotkanie w Mistrzejowicach

Jubileusz 20- lecia istnienia wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe w Krakowie- Mistrzejowicach.
21 maja 2016 roku dziękowaliśmy Dobremu Bogu za 20 lat istnienia wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej przy naszej parafii. Jubileuszowym uroczystościom przewodniczył O. dr Piotr Cuber- Asystent Prowincjalny MI Polski Południowej.  Zaszczycili nas też swoją obecnością: ks. dr Bogusław Nagel – Asystent Kościelny Rycerstwa Niepokalanej Archidiecezji Krakowskiej, ks. Prałat Józef Łuszczek, przedstawiciele zaprzyjaźnionych wspólnot MI z Wadowic, z Suchej Beskidzkiej, z parafii św. Brata Alberta z os. Dywizjonu 303 i z Bazyliki O.O. Franciszkanów w Krakowie oraz członkowie wspólnot działających przy naszej parafii. Nad całością czuwali: ks. Mirosław Kubek- opiekun Duchowy MI w naszej parafii i prezes Pani Maria Zięba.Jubileuszową Mszę św. koncelebrowaną, na którą przybyli przedstawiciele zaproszonych wspólnot ze sztandarami, poprowadził O. dr Piotr Cuber w towarzystwie ks. dr Bogusława Nagela, Ks. Prałata Józefa Łuszczka i naszego opiekuna ks. Mirosława. Homilię, której tematem był „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, wygłosił ks. dr Bogusław Nagel. Dziękując za 20 lat istnienia MI przy naszej parafii,  przez wstawiennictwo Matki Bożej Niepokalanej, zanosiliśmy do Boga gorące prośby o dalszy rozwój Rycerstwa w naszej parafii, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.

 Po Mszy św. wraz z zaproszonymi gośćmi udaliśmy się  do „Bunkra” na spotkanie integracyjne , aby przy kawie, herbacie i pysznych słodkościach spędzić czas w miłej atmosferze.Ostatnim punktem naszych uroczystości była Adoracja Najświętszego Sakramentu podczas której odmówiliśmy Litanię Loretańską, a ks. dr Bogusław Nagel zawierzył Rycerstwo Niepokalanej w Akcie Poświęcenia się Niepokalanej Świętego Maksymiliana. Na zakończenie uroczystości przyjęliśmy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, którego udzielił opiekun MI przy naszej parafii- ks. Mirosław Kubek. Wspaniały dzień, pełen modlitewnych wrażeń dobiegł końca.
 Wszystkim, którzy pomogli nam przygotować tę uroczystość, a przede wszystkim wzięli udział w Eucharystii i Adoracji Najświętszego Sakramentu, modląc się z nami, serdeczne BÓG ZAPŁAĆ składa wspólnota Rycerstwa Niepokalanej.

poniedziałek, 18 kwietnia 2016

XV DNI KOLBIAŃSKIE

XV Dni kolbiańskie – A.D. 2016DSC_1127_obr

 "Święty Maksymilian Kolbe, męczennik miłości i świadek Bożego Miłosierdzia". Pod takim hasłem w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach rozpoczęły się XV Dni kolbiańskie, zorganizowane przez Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego i Franciszkanów.

W uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem  o. dr Piotra Cubera Gwardiana klasztoru w Harmężach, wierni prosili Boga o dobre owoce tego spotkania.
DSC_1003_obr
W homilii franciszkanin nawiązał do ważnych wydarzeń: Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, 1050 rocznicy Chrztu Polski oraz 75. rocznicy śmierci św. Maksymiliana Kolbe, która przypada 14 sierpnia 2016 roku.

W piątkowy wieczór o narodzinach zaufania w swoim życiu opowiedział nam Prezes Roman Kluska. Można powiedzieć – człowiek sukcesu, do którego doszedł pracowitością i wytrwałością. W chwili opresji, w sytuacji wydawałoby się, że bez szansy na zmianę, powtarzał słowa: „Jezu, ufam Tobie”. Przez ogrom trudności przeszedł bezgranicznie zawierzając się Bogu.

W sobotę o idei Bożego Miłosierdzia w Biblii mówił nam dr Marcin Majewski z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Przytaczając kolejne historie zaczerpnięte z Pisma Świętego, ukazywał nam działanie Boga wśród ludzi. Jego miłosierdzie. Zwrócił również uwagę na obchodzony w tym roku w Kościele Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Czas szczególnych łask.

Temat Miłosierdzia Bożego rozwinął ks. dr Rafał Barciński. Przedstawił nam tłumaczenia słowa „miłosierdzie”, ukazujące sedno bycia miłosiernym. Prawdziwe pragnienie Boga podczas Komunii św., ofiara dla drugiego, która wymaga wysiłku, czy wspólna radość w doświadczaniu Bożej obecności w życiu – to tylko niektóre z poruszanych przez prelegenta treści.

O Maryi, jako Matce czułości i miłosierdzia, mówił nam o. prof. Grzegorz Bartosik. Wymieniając kolejne uczynki miłosierdzia, względem duszy i względem ciała, uwidaczniał nam postawę Maryi, Jej oddanie Bogu, troskę o innych czy wytrwanie przy Jezusie w cierpieniu aż do końca.

W sobotni wieczór mieliśmy możliwość uczestniczyć w nabożeństwie w 75. rocznicę męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana. Rozważania oraz piękną oprawę muzyczną podczas adoracji przygotowała Młodzież Franciszkańska z Harmęż.

W niedzielny poranek naszym prelegentem był o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas, franciszkanin który przyleciał do nas z Rzymu. Tematem jego wystąpienia było miłosierdzie w praktyce. Na wstępie zaznaczył, że postawę miłosierdzia powinniśmy skierować najpierw do nas samych – będąc świadomym własnej osoby i szanując siebie. Później dopiero zwrócić się do innych, szukając czego rzeczywiście potrzebują, współodczuwając. Zachęcił, by nasze czyny miłosierdzia inspirowały innych do przemyśleń, stawiania pytań, do naśladowania. Byśmy byli czytelnymi świadkami Jezusa Miłosiernego!
DSC_1083_obr
 tekst Marta Hajduga
zdjęcia Jerzy Mickiewicz 

poniedziałek, 25 stycznia 2016

SPOTKANIE W LUBOMIERZU

23 stycznia  w Lubomierzu  w parafii św. Józefa Oblubieńca NMP u Franciszkanów w pięknej górskiej scenerii zimowego mroźnego dnia ;Zarząd Archidiecezji Krakowskiej i prezesi wspólnot Rycerstwa Niepokalanej spotkali się z miejscową wspólnotą MI. Było to spotkanie opłatkowe ,pełne radości w domowej świątecznej atmosferze. Radosny klimat tego spotkania tworzą gospodarze o. Piotr Głód proboszcz i gwardian, o. Michał Jednoróg -opiekun miejscowej wspólnoty MI a także o. Piotr Cuber Asystent MI Polski Południowej .Nie możemy pominąć i docenić miejscowych rycerzy krzątających się wokół stołu.
Spotkanie rozpoczęliśmy Eucharystią  ,którą celebrował i wygłosił słowo Boże o. Piotr Cuber .


Po Eucharystii było ucztowanie, były życzenia , łamanie się opłatkiem, bardzo obfity posiłek i wspólne kolędowanie  i..... rozmowy -dzielenie się tym czym żyjemy ,co robimy.

Gospodarzom bardzo dziękujemy za ciepłe ,serdeczne i bardzo miłe przyjęcie.