piątek, 12 stycznia 2018

SPOTKANIE OPŁATKOWE

W okresie Bożego Narodzenia Wspólnota Rycerstwa Niepokalanej spotyka się w szczególny sposób - w Bożonarodzeniowym nastroju przystrojone stoły, są życzenia , śpiewamy kolędy i przeżywamy wspominając miniony rok naszych wspólnych spotkań , naszej pracy i jej owoców  .
Tradycyjnie losujemy świętych Patronów ,którzy będą Nam towarzyszyć i wspierać w naszej codzienności ,tajemnicę różańca Sw.-część naszych codziennych modlitw i cnotę ,w której mamy kształtować swój charakter; po losowaniu dzielimy się swoimi przemyśleniami. 

niedziela, 26 listopada 2017

100 lecie objawień w Fatimie -100 lecie Rycerstwa Niepokalanej

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ ODPOWIEDZIĄ NA WEZWANIE MARYJI Z FATIMY
3 dni po ostatnim objawieniu w Fatimie , młody kleryk franciszkanin Rajmund Kolbe zakłada Rycerstwo Niepokalanej/MI/  w Rzymie / 16.10.1917/

25. 11. 2017 r Zarząd Diecezjalny i Wadowicka wspólnota Rycerstwa Niepokalanej uroczyście obchodzili 100 lecie istnienia Rycerstwa Niepokalanej.
Rozpoczęliśmy konferencją Wpływ objawień Fatimskich na historię Europy i świata –prelegentem był ks. Jacek M. Pędziwiatr, dyrektor radia Anioł Beskidów, Bielsko Biała .

Ks. Jacek M. Pędziwiatr,  przedstawił objawienia Fatimskie w obliczu pontyfikatów Papieży od pontyfikatu Papieża Benedykta XV, poprzez pontyfikaty Piusa XI, Piusa XII, Jana XXIII, Pawła VI ,do pontyfikatu Jana Pawła II.
Przedstawił rys historyczny wydarzeń w Europie i świecie podkreślając konsekwencję odpowiedzi Kościoła na wezwanie Maryi w Fatimie .Szczególną uwagę zwrócił na zawierzenie Niepokalanemu Sercu  Maryi  :Narodu, ojczyzny, świata ,które nie pozostają bez odpowiedzi Boga w wydarzeniach na ziemi.
Konferencja odbywała się w Sali teatralnej domu Katolickiego , w której znajduje się ekspozycja zdjęć  z 13.050.1981 na Placu Św. Piotra w Rzymie ,a także łóżko na którym leżał Jan Paweł II po zamachu /dar Polikliniki Gemelli w Rzymie/.
Po konferencji krótka przerwa – przygotowanie do Eucharystii.
Msza Św. Koncelebrowana w intencji rycerstwa Niepokalanej, słowo Boże wygłosił ks. Dr Bogusław Nagel Asystent Rycerstwa Niepokalanej Archidiecezji Krakowskiej.


Ks. Bogusław nawiązując do Ewangelii wg Św. Łukasza ‘uduchowione życie zmartwychwstałych”podkreślił,że jako rycerze Niepokalanej żyjemy według ideału MI św.. Maksymiliana „zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną”
Być Rycerzem Niepokalanej to być przede wszystkim Rycerzem Chrystusa ,bo Chrystus jest naszym Królem.
Po Eucharystii był czas na wspólne spotkanie przy kawie, herbacie ,słodkościach - rycerzy z Archidiecezji  krakowskiej/z Krakowa; z Mistrzejowic. , z parafii Św. Brata Alberta, z Bazyliki św. Franciszka  oo. Franciszkanów, Suchej Beskidzkiej i miejscowa wspólnota z Wadowic
niedziela, 12 listopada 2017

SPOTKANIE LIDERÓW MI W CENTRuM ŚW. MAKSYMILIANA W HARMĘŻACH

W dniach 6-8 października przedstawicielki naszej wspólnoty wzięły udział. w spotkaniu liderów  w Harmężach .


Temat spotkania oscylował wokół wielkich wydarzeń przeżywanych w 2017 roku: „100-lat Rycerstwa, 100-lat Fatimy”. Rycerstwo Niepokalanej w tym roku obchodzi 100. rocznicę założenia przez św. Maksymiliana M. Kolbego dzieła, którego misją według słów Ojca Kolbego jest:  „Zdobywać dusze dla Chrystusa przez Niepokalaną”.
Jesienne Spotkanie Liderów zostało ubogacone przez znanych prelegentów takich jak ks. Jacek M. Pędziwiatr, red. Tomasz Terlikowski i o. dr Piotr Cuber, którzy w przystępny sposób przedstawili zagadnienia związane z objawieniami w Fatimie oraz powstaniem MI.
Redaktor Tomasz Terlikowski stanowczo przypomniał Rycerzom Niepokalanej, iż mają być oddani, jak tego chciał o. Maksymilian. W przeciwnym razie stowarzyszenie przez niego założone nie będzie miało wartości. „Rycerstwo Niepokalanej to narzędzie do przemieniania świata” – mówił redaktor Terlikowski. ​„Jeśli nie realizujemy zadań, Bóg nie da nam łask, aby na końcu życia nie sądził nas ze zmarnowanych darów!” – dodał.

czwartek, 1 czerwca 2017

DZIEŃ SKUPIENIA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

100 lecie Fatimy, (100 MI)
Ø  Fatima i MI – ten sam rok i cel
Naszym pierwszorzędnym celem jest zawsze nawrócenie i uświęcenie dusz, czyli zdobycie ich dla Niepokalanej  - temat i rozważania podczas konferencji wygłoszonej przez Asystenta Regionalnego MI Archidiecezji Krakowskiej  ks. dr Bogusława Nagela 20 maj 2017 w sali włoskiej w Bazylice św. Franciszka w Krakowie.
Ks Bogusław w konferencji scharakteryzował  ówczesną sytuację w Europie i Rosji.Na tle tamtych wydarzeń uzasadnił istotę powstania MI już po zakończonych objawieniach w Fatimie. 
Ten sam cel modlić się o nawrócenie grzeszników= bronić Kościoła -wiary przed masonami.
        Ilekroć odrzucano Chrystusa prowadziło to do totalitaryzmu, ludobójstwa, upadku kultury, utraty wolności, degeneracji moralnej, piekła na ziemi
Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm” (Veritatis Splendor, 101)
·        Orędzie fatimskie jest przesłaniem Ewangelii, więc nigdy nie przestanie być aktualne

„Orędzie z Fatimy nie jest jednorazowe. Apel Maryi musi być podejmowany z pokolenia na pokolenie, zgodnie z nowymi ‘znakami czasu’. Trzeba nieustannie do niego powracać. Trzeba go podejmować wciąż na nowo. Orędzie z Fatimy jest w swej istocie wezwaniem do nawrócenia i pokuty, tak jak Ewangelia” (JPII)(mówił ks Bogusław)
Najważniejszym punktem naszego dnia była Eucharystia ,którą poprzedziła Adoracja Najświetszego Sakramentu  rozważaliśmy tajemnice światła różańca Świętego ;polecając Bogu przez wstawiennictwo Niepokalanej Rycerstwo Niepokalanej i wszystkich grzeszników. Słowo Boże wygłosił gospodarz miejsca o. Marcin Buntow 
Po Eucharystii spotkaliśmy się przy kawie i herbacie w Sali Włoskiej ,uwieczniając nasz pobyt pamiątkowym zdjęciem.

niedziela, 26 marca 2017

XVi Dni Kolbiańskie

XVI Dni Kolbiańskie w Centrum Św. Maksymiliana w Harmężach   RYCERSTWO NIEPOKALANEJ STO LAT MISJI STO LAT HISTORII
w dniach od 24-26 .03.2017 uczestnicy XVI Dni Kolbiańskich  modlili się adorując Najświętszy Sakrament uczestnicząc w Eucharystii i wysłuchali kilku konferencji

niedziela, 28 sierpnia 2016

75 rocznica męczeńskiej smierci Św. Maksymiliana

Obchody 75. rocznicy śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego rozpoczęły się  w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach .. Uroczystości zainaugurowało poranne nabożeństwo upamiętniające przejście o. Kolbego z tego świata do nieba – „Transitus św. Maksymiliana

Podczas nabożeństwa wierni wysłuchali m.in. fragmentu ostatniego kazania, które wygłosił o. Maksymilian Kolbe w obozie Auschwitz. Odczytany został także jedyny list, jaki franciszkański męczennik napisał z obozu do matki.

Przed liturgią do Miejsca Pamięci dotarły dwie pielgrzymki: z franciszkańskiego Centrum w Harmężach i z kościoła pw. św. Maksymiliana Kolbego w Oświęcimiu. Wierni i duchowni z dwóch grup wspólnie przeszli pod Blok 11. Pod Ścianą Straceń kwiaty złożyła prezes rady ministrów Beata Szydło. Także hierarchowie złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze w miejscu, gdzie Niemcy rozstrzelali tysiące więźniów. Wraz z duchownymi hołd pomordowanym ofiarom obozu złożyli też m.in. przedstawiciele Rycerstwa Niepokalanej, Misjonarki Niepokalanej z Harmęż, przedstawiciele władz samorządowych. Kwiaty i znicze pojawiły się też pod tablicą pamiątkową na placu apelowym – miejscu, gdzie 75 lata temu o. Kolbe zgłosił gotowość pójścia na śmierć za innego więźnia.

Delegacja z metropolitą krakowskim i biskupami oraz zakonnymi władzami franciszkanów nawiedziła przed Mszą celę śmierci św. Maksymiliana. Złożono tu kwiaty i modlono się w ciszy. Modliła się tu także szefowa polskiego rządu.

Kulminacyjnym punktem niedzielnych uroczystości 75. rocznicy śmierci o. Maksymiliana Kolbego była Msza św. Obok głównego celebransa –metropolity krakowskiego – modlili się przy ołtarzu polowym ustawionym przy wejściu do Bloku 11 także m.in. biskup diecezji bielsko-żywieckiej Roman Pindel, który powitał wszystkich uczestników, metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, arcybiskup Bambergu, Ludwig Schick,  emerytowany biskup bielsko-żywiecki, Tadeusz Rakoczy, emerytowany biskup rzeszowski, Kazimierz Górny. Eucharystię koncelebrowali też: o. Marian Gołąb OFMConv prowincjał Franciszkanów z Krakowa oraz były przełożony krakowskich franciszkanów konwentualnych o. Jarosław Zachariasz OFMConv, który wygłosił kazanie.

Na polowym ołtarzu położone zostały relikwie: drewniany różaniec św. Maksymiliana z parafii w Oświęcimiu oraz relikwiarz zawierający włosy z brody świętego z parafii w Harmężach. Na ołtarzu znajdowały się także relikwie pierwszych polskich męczenników o. Michała Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego, zamordowanych 25 lat temu przez komunistów w Peru.
W uroczystościach wzięło udział ok. 2 tyś pielgrzymów z różnych części Polski w tym m.in. premier Beata Szydło) oraz zagranicy. Wspólnie modlili się byli więźniowie hitlerowskiego obozu oraz reprezentanci Rycerstwa Niepokalanej, honorowi krwiodawcy i działacze ruchów trzeźwościowych. W nabożeństwie uczestniczyli pracownicy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, a także goście z Niemiec, m.in. związani z organizacją Dzieło św. Maksymiliana Kolbego (Maximilian Kolbe Werk). Byli także krewni o. Maksymiliana ze Zduńskiej Woli.

Były prowincjał franciszkanów krakowskich o. Jarosław Zachariasz OFM Conv przypomniał w kazaniu, że męczeństwo o. Kolbego w miejscu masowej zagłady, otworzyło drogę do poznania prawdy o wartości każdego ludzkiego życia.
Jak podkreślił o. Zachariasz, życie i śmierć oraz całe dzieło o. Maksymiliana tworzą jedną logiczną całość. Zwrócił jednocześnie uwagę, że gdyby nie ostatni akt męczeństwa w Auschwitz, o. Maksymilian byłby w swoim zakonie i Kościele czczony jedynie jako gorliwy kapłan i ewangelizator, twórca idei Rycerstwa Niepokalanej.
„Ale przybywający dziś do Auschwitz turyści i pielgrzymi pierwsze swe kroki kierują nie pod krematorium czy pod szubienicę Hoessa, ale do celi Maksymiliana. Kto wie, może przyjdzie taki czas, że na hasło Auschwitz ludzie znajdą w pamięci tylko imię o. Kolbego”.
Zakonnik podkreślił, że dzięki Maksymilianowi wielu ludzi w miejscu, gdzie dla licznych nie było Boga, zobaczyło narodzenie Chrystusa i doczekało się miłosiernej miłości. „To ona sprawiła, że zwiastunem zbawienia dla człowieka stał się drugi człowiek, który mu ofiarował siebie ze względu na to, co wcześniej ofiarował mu Bóg” .

Na koniec zabrał głos arcybiskup Bambergu Ludwig Schick, który przyznał, że już po raz siódmy uczestniczy, wraz z innymi przybyłymi Niemcami, w celebracji święta ku czci św. Maksymiliana. Dodał, że zawsze przybywa do Auschwitz z ciężkim sercem, gdyż, jak zaznaczył „tutaj, jak nigdzie indziej widać, co my, Niemcy, uczyniliśmy Żydom, Polakom, Romom, a także innym narodom z powodu ich pochodzenia, narodowości, religii”.
sobota, 16 lipca 2016

Rekolekcje


Aktualizacja wiary”, czyli prościej: „Życie wiarą na co dzień” – to temat tegorocznych rekolekcji Rycerstwa Niepokalanej w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach, które miały miejsce w dniach 7 – 10 lipca.

Ojciec Piotr Cuber rozpoczął rekolekcje pytaniem: “Jak wiarą żyć w praktyce?” Odkrył przed nami głębie sakramentów, wyjaśnił ich bogate znaczenie nieuświadomione w codziennym życiu. Wprowadzając w tematykę rekolekcji powiedział: “wiara najpełniej aktualizuje się w sakramentach”.
Chrzest Święty - konsekracja chrzcielna, moment śmierci człowieka dla grzechu, wszczepienie w Kościół, rozbudowa wspólnoty o nowe życie, o nowe talenty zawarte w ochrzczonym człowieku.
Bierzmowanie - dojrzałość chrześcijańska, początek samodzielności w podejmowaniu świadomych decyzji - mówienie Bogu tak lub nie z odpowiedzialnością za siebie samego.
Sakrament pokuty i pojednania oraz Eucharystia jako dar Boga dla naszej ludzkiej słabości. Bóg zostawił w nas głód jednoczenia się z Nim, On zna i akceptuje nasze trudności, towarzyszy w naszych upadkach i wyciąga ręce właśnie poprzez Swoją obecność w  sakramentach - od nas zależy z jakim zaangażowaniem przyjmiemy Jego dar -  dar Miłości wzmacniającej, oczyszczającej, przemieniającej.
Modlitwa - “ (...) rozmowa, z Tym o którym wiemy, że nas miłuje” św. Teresa od Jezusa - nauka o modlitwie poruszyła najmocniej. Bóg ustami o. Piotra zakołatał do mojego sumienia. Jakie miejsce zajmuje w mojej codzienności? Jaką ma rangę? Danie główne czy przekąska? Do kogo się modlę? Kogo szukam na modlitwie? Po co klękam, padam, staję na modlitwie? Nauka  obnażająca bolesną prawdę.
Pismo Święte - przedmiot czy podmiot w moim życiu? Sięgam po Słowo Boże, bo szukam wiedzy i argumentów dla własnych poglądów czy szukam tam pouczenia samego Boga? Czy słowa Biblii są dla mnie żywe i ważne?
Uczynki miłości - czy moja wiara jest ożywiana przez uczynki? Czy może jest martwa, pozbawiona miłości do bliźniego? Czy jestem gotowa na rezygnację z miłości własnej?
Nauki rekolekcyjne zwróciły również uwagę na owocność naszego życia chrześcijańskiego. Jakie świadectwo daję swoim codziennym życiem? Czy moja deklaracja życia z Bogiem jest oparta na wierze? Czy pogłębiam relację z Bogiem?
Adoracja Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i Maryi w ikonie Hodegetria - Wskazującej Drogę, dała okazję do swoistego rachunku sumienia, do stanięcia w prawdzie i odpowiedzenia na pytania, które pojawiały się w sercu w czasie konferencji.

Wspomniany cytat o modlitwie oraz nauki rekolekcyjne wzbudziły postanowienie: przyjrzeć się i z pomocą Bożą poprawić swoją modlitwę, aby aktualizować swoją wiarę oraz aby zbliżać się do Tego, o którym wiem, że mnie kocha.