środa, 11 lipca 2018

REKOLEKCJE RYCERSTWA NIEPOKALANEJ W CENTRUM ŚW .MAKSYMILIANA w HARMĘŻACH

ZDUMIEWAJĄCA BLISKOŚĆ BOGA - to temat rekolekcji ,które prowadził o. Piotr Cuber Asystent Rycerstwa Niepokalanej


Konferencje  dotyczyły obecności Boga w Eucharystii; uświadomienia sobie obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii; przeżywania Eucharystii w taki sposób aby czuć Jego żywą obecność, doświadczać Jego miłości.
Rekolekcje to szczególna okazja do spotkania z Bogiem; wyciszenie się, odpoczynek duchowy i fizyczny , nawiązywanie relacji ze wspólnotą,
zdjęcia Jerzy Mickiewicz

sobota, 5 maja 2018

II ZJAZD Rycerstwa Niepokalanej Diecezji Tarnowskiej ,Krakowskiej i Bielsko-Żywieckiej

MATKO WOLNOŚCI - UCZ NAS MIŁOŚCI

To temat Zjazdu, który odbył się 4.05 2018 w Krakowie Łagiewnikach.
Uczestników Zjazdu przywitał Gospodarz miejsca    ; następnie rozważaliśmy Tajemnice bolesne Różańca świętego,
 wysłuchaliśmy konferencji Prezesa MI o. Stanisława Piętki.


W godzinie miłosierdzia polecaliśmy Rycerstwo Niepokalanej, Ojczyznę,naszych bliskich.
Modlitwą Drogi Krzyżowej prosiliśmy o wzajemny szacunek i miłość bliźżniego w relacjach dnia codziennego.


Nasz dzień modlitw zakończyliśmy uroczystą Eucharystią, słowo Boże wygłosił o. Arkadiusz Bąk.

czwartek, 26 kwietnia 2018

XVII DNI KOLBIAŃSKIE

W dniach 20-22. 04 2018 braliśmy udział w XVII Dniach Kolbiańskich w Centrum Św. Maksymiliana  w  Harmężach..

Motto DNI "NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM"
W piątek Eucharystią rozpoczęliśmy Dni Kolbiańskie.

piątek, 12 stycznia 2018

SPOTKANIE OPŁATKOWE

W okresie Bożego Narodzenia Wspólnota Rycerstwa Niepokalanej spotyka się w szczególny sposób - w Bożonarodzeniowym nastroju przystrojone stoły, są życzenia , śpiewamy kolędy i przeżywamy wspominając miniony rok naszych wspólnych spotkań , naszej pracy i jej owoców  .
Tradycyjnie losujemy świętych Patronów ,którzy będą Nam towarzyszyć i wspierać w naszej codzienności ,tajemnicę różańca Sw.-część naszych codziennych modlitw i cnotę ,w której mamy kształtować swój charakter; po losowaniu dzielimy się swoimi przemyśleniami. 

niedziela, 26 listopada 2017

100 lecie objawień w Fatimie -100 lecie Rycerstwa Niepokalanej

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ ODPOWIEDZIĄ NA WEZWANIE MARYJI Z FATIMY
3 dni po ostatnim objawieniu w Fatimie , młody kleryk franciszkanin Rajmund Kolbe zakłada Rycerstwo Niepokalanej/MI/  w Rzymie / 16.10.1917/

25. 11. 2017 r Zarząd Diecezjalny i Wadowicka wspólnota Rycerstwa Niepokalanej uroczyście obchodzili 100 lecie istnienia Rycerstwa Niepokalanej.
Rozpoczęliśmy konferencją Wpływ objawień Fatimskich na historię Europy i świata –prelegentem był ks. Jacek M. Pędziwiatr, dyrektor radia Anioł Beskidów, Bielsko Biała .

Ks. Jacek M. Pędziwiatr,  przedstawił objawienia Fatimskie w obliczu pontyfikatów Papieży od pontyfikatu Papieża Benedykta XV, poprzez pontyfikaty Piusa XI, Piusa XII, Jana XXIII, Pawła VI ,do pontyfikatu Jana Pawła II.
Przedstawił rys historyczny wydarzeń w Europie i świecie podkreślając konsekwencję odpowiedzi Kościoła na wezwanie Maryi w Fatimie .Szczególną uwagę zwrócił na zawierzenie Niepokalanemu Sercu  Maryi  :Narodu, ojczyzny, świata ,które nie pozostają bez odpowiedzi Boga w wydarzeniach na ziemi.
Konferencja odbywała się w Sali teatralnej domu Katolickiego , w której znajduje się ekspozycja zdjęć  z 13.050.1981 na Placu Św. Piotra w Rzymie ,a także łóżko na którym leżał Jan Paweł II po zamachu /dar Polikliniki Gemelli w Rzymie/.
Po konferencji krótka przerwa – przygotowanie do Eucharystii.
Msza Św. Koncelebrowana w intencji rycerstwa Niepokalanej, słowo Boże wygłosił ks. Dr Bogusław Nagel Asystent Rycerstwa Niepokalanej Archidiecezji Krakowskiej.


Ks. Bogusław nawiązując do Ewangelii wg Św. Łukasza ‘uduchowione życie zmartwychwstałych”podkreślił,że jako rycerze Niepokalanej żyjemy według ideału MI św.. Maksymiliana „zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną”
Być Rycerzem Niepokalanej to być przede wszystkim Rycerzem Chrystusa ,bo Chrystus jest naszym Królem.
Po Eucharystii był czas na wspólne spotkanie przy kawie, herbacie ,słodkościach - rycerzy z Archidiecezji  krakowskiej/z Krakowa; z Mistrzejowic. , z parafii Św. Brata Alberta, z Bazyliki św. Franciszka  oo. Franciszkanów, Suchej Beskidzkiej i miejscowa wspólnota z Wadowic
niedziela, 12 listopada 2017

SPOTKANIE LIDERÓW MI W CENTRuM ŚW. MAKSYMILIANA W HARMĘŻACH

W dniach 6-8 października przedstawicielki naszej wspólnoty wzięły udział. w spotkaniu liderów  w Harmężach .


Temat spotkania oscylował wokół wielkich wydarzeń przeżywanych w 2017 roku: „100-lat Rycerstwa, 100-lat Fatimy”. Rycerstwo Niepokalanej w tym roku obchodzi 100. rocznicę założenia przez św. Maksymiliana M. Kolbego dzieła, którego misją według słów Ojca Kolbego jest:  „Zdobywać dusze dla Chrystusa przez Niepokalaną”.
Jesienne Spotkanie Liderów zostało ubogacone przez znanych prelegentów takich jak ks. Jacek M. Pędziwiatr, red. Tomasz Terlikowski i o. dr Piotr Cuber, którzy w przystępny sposób przedstawili zagadnienia związane z objawieniami w Fatimie oraz powstaniem MI.
Redaktor Tomasz Terlikowski stanowczo przypomniał Rycerzom Niepokalanej, iż mają być oddani, jak tego chciał o. Maksymilian. W przeciwnym razie stowarzyszenie przez niego założone nie będzie miało wartości. „Rycerstwo Niepokalanej to narzędzie do przemieniania świata” – mówił redaktor Terlikowski. ​„Jeśli nie realizujemy zadań, Bóg nie da nam łask, aby na końcu życia nie sądził nas ze zmarnowanych darów!” – dodał.

czwartek, 1 czerwca 2017

DZIEŃ SKUPIENIA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

100 lecie Fatimy, (100 MI)
Ø  Fatima i MI – ten sam rok i cel
Naszym pierwszorzędnym celem jest zawsze nawrócenie i uświęcenie dusz, czyli zdobycie ich dla Niepokalanej  - temat i rozważania podczas konferencji wygłoszonej przez Asystenta Regionalnego MI Archidiecezji Krakowskiej  ks. dr Bogusława Nagela 20 maj 2017 w sali włoskiej w Bazylice św. Franciszka w Krakowie.
Ks Bogusław w konferencji scharakteryzował  ówczesną sytuację w Europie i Rosji.Na tle tamtych wydarzeń uzasadnił istotę powstania MI już po zakończonych objawieniach w Fatimie. 
Ten sam cel modlić się o nawrócenie grzeszników= bronić Kościoła -wiary przed masonami.
        Ilekroć odrzucano Chrystusa prowadziło to do totalitaryzmu, ludobójstwa, upadku kultury, utraty wolności, degeneracji moralnej, piekła na ziemi
Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm” (Veritatis Splendor, 101)
·        Orędzie fatimskie jest przesłaniem Ewangelii, więc nigdy nie przestanie być aktualne

„Orędzie z Fatimy nie jest jednorazowe. Apel Maryi musi być podejmowany z pokolenia na pokolenie, zgodnie z nowymi ‘znakami czasu’. Trzeba nieustannie do niego powracać. Trzeba go podejmować wciąż na nowo. Orędzie z Fatimy jest w swej istocie wezwaniem do nawrócenia i pokuty, tak jak Ewangelia” (JPII)(mówił ks Bogusław)
Najważniejszym punktem naszego dnia była Eucharystia ,którą poprzedziła Adoracja Najświetszego Sakramentu  rozważaliśmy tajemnice światła różańca Świętego ;polecając Bogu przez wstawiennictwo Niepokalanej Rycerstwo Niepokalanej i wszystkich grzeszników. Słowo Boże wygłosił gospodarz miejsca o. Marcin Buntow 
Po Eucharystii spotkaliśmy się przy kawie i herbacie w Sali Włoskiej ,uwieczniając nasz pobyt pamiątkowym zdjęciem.